Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Angeliaa

 1. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Sao tao không đổi được nhể? #Pun
  16 Tháng tư 2018
 2. Angeliaa
  Angeliaa
  Tao no biếT^T
  Chắc sắp được đổi!
  16 Tháng tư 2018
 3. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Hjx mà mày đổi tên kì dạ
  #Pun
  16 Tháng tư 2018
 4. Angeliaa
  Angeliaa
  Sao vệ!
  16 Tháng tư 2018
 5. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Nhìn mắc cừi :)))) ý nghĩa là dì á?
  #Pun
  16 Tháng tư 2018
 6. Angeliaa
  Angeliaa
  Vì tao ưa cô này!
  16 Tháng tư 2018
 7. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  Tao đổi tên dồiii
  16 Tháng tư 2018
 8. Angeliaa
  Angeliaa
  Rồi! ^^
  16 Tháng tư 2018
-->