Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  đã mất số 100 => mất số đẹp => giải nhất!!! :D
  15 Tháng tư 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  15 Tháng tư 2018
 3. dfvygvg@gmail.com
  17 Tháng tư 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Vịt cùi ??? gì????
  17 Tháng tư 2018
-->