Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Thúy Hằng

 1. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  Cô ngủ đi, học vừa thôi, quá giờ để học r =)))
  13 Tháng tư 2018
 2. Phạm Thúy Hằng
  14 Tháng tư 2018
 3. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  Ngủ đi nhé, lát a xong việc vô mà còn thức là phạt đấy!
  14 Tháng tư 2018
 4. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  vâng anh =))
  14 Tháng tư 2018
-->