Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. Phaly
  Phaly
  chưa...mà cái đó là j thế
  13 Tháng tư 2018
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  t 90 cô nan á ms ra
  13 Tháng tư 2018
 3. Phaly
  Phaly
  à...ra tới 93 rùi đấy
  13 Tháng tư 2018
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  kệ đi
  13 Tháng tư 2018
-->