Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. Tranphantho251076@gmail.com
  12 Tháng tư 2018
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chào bạn :3
  20 Tháng năm 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  * bới bới * :>
  20 Tháng năm 2019
 4. hoa du
  hoa du
  ụa chứ nó còn cái ni hở m???
  20 Tháng năm 2019
 5. hoa du
  hoa du
  =.=
  đậu muống
  20 Tháng năm 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  còn :3
  20 Tháng năm 2019
 7. hoa du
  hoa du
  TT.TT
  biết zị ngày trc lục lại xóa đi có phải hay không
  20 Tháng năm 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  haha :v
  Cho mình làm quen cái nèo =)
  20 Tháng năm 2019
 9. hoa du
  hoa du
  đây đây
  làm quen rồi đây
  20 Tháng năm 2019
 10. phamkimcu0ng
  20 Tháng năm 2019
 11. hoa du
  20 Tháng năm 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chưa đi làm quen với Mon ._.
  20 Tháng năm 2019
 13. hoa du
  hoa du
  haha
  cứ đi đi
  20 Tháng năm 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mon không có onl :v
  20 Tháng năm 2019
-->