Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh and Duong

 1. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Dạ hông^^
  Ps: cj còn nhớ e ko^^
  12 Tháng tư 2018
 2. Linh and Duong
  Linh and Duong
  có chớ
  12 Tháng tư 2018
 3. Đoan Nhi427
  12 Tháng tư 2018
 4. Linh and Duong
  Linh and Duong
  Hình như là cô bé totoro thì phải ?
  12 Tháng tư 2018
 5. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Chính xác ạ^^
  12 Tháng tư 2018
 6. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Cj sắp thi HKII chưa?
  12 Tháng tư 2018
 7. Linh and Duong
  Linh and Duong
  cj cx chưa biết nữa
  12 Tháng tư 2018
 8. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Mai cj đi thi gì á?
  12 Tháng tư 2018
 9. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Thi tốt nhen cj:3
  12 Tháng tư 2018
 10. Linh and Duong
  Linh and Duong
  Cj thi khảo sát của tỉnh
  12 Tháng tư 2018
 11. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Vâng:3
  12 Tháng tư 2018
 12. Linh and Duong
  Linh and Duong
  thank em
  12 Tháng tư 2018
 13. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Dạ kcc^^
  12 Tháng tư 2018
-->