Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chưa bạn ơi
  12 Tháng tư 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Sao mị chèn được link vại? :">
  12 Tháng tư 2018
 3. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Linh có title HV clb sử là có chức năng giống HS tiến bộ luôn
  12 Tháng tư 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Uầy :3 Hay vậy á
  12 Tháng tư 2018
-->