Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Võ Hà Trang

 1. minnyvtpt02
  minnyvtpt02
  chị đang cày dần em ơi TTvTT hậu quả off 2 ngày là đây
  7 Tháng tư 2018
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Em ngưỡng mộ chị quá luôn!
  7 Tháng tư 2018
 3. minnyvtpt02
  minnyvtpt02
  giá như chị cũng học được môn anh =))))
  7 Tháng tư 2018
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Giá như em học đc môn Hóa ... Hóa với em như kiểu có thù ý
  7 Tháng tư 2018
 5. minnyvtpt02
  minnyvtpt02
  kiểm tra 1 tiết chị được 7,75 anh đã muốn múa vòng nè =)))0
  7 Tháng tư 2018
 6. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Em thì kt hk thì đc 8,5 nhưng cứ kt 1 tiết theo đề của thầy là chỉ có 7 với 7 thôi!
  7 Tháng tư 2018