Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Kim Ngưu(bluerose)

 1. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  kít, boy đâu ra
  bà già r dễ lú lẫn hay mê trai wa z
  5 Tháng tư 2018
 2. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  t mê V đao ^^
  9 Tháng tư 2018
 3. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  V á
  t mê Suga
  10 Tháng tư 2018
 4. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  V cụa t đzai hưn nè
  11 Tháng tư 2018
 5. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  của mi chắc?
  11 Tháng tư 2018
 6. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  13 Tháng tư 2018
 7. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  mơ à, ảo giữa ban ngày
  V mà cụa mi thì cả BTS và BIGHIT là cụa t roài
  13 Tháng tư 2018
 8. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  bạn V tao =))
  9 Tháng tám 2018
 9. Uchiha Sasuke
  9 Tháng tám 2018
 10. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  ý là V là của t ấy =)) hí hí
  9 Tháng tám 2018
 11. Uchiha Sasuke
  10 Tháng tám 2018
 12. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  14 Tháng tám 2018
-->