Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sơn Nguyên 05

 1. Trương Thanh Vũ
  Trương Thanh Vũ
  Đề bài họ đã cho biết khi rơi xuống bể dầu thì những giọt chì có dạng hình cầu mà Sơn
  1 Tháng tư 2018
 2. Trương Thanh Vũ
  Trương Thanh Vũ
  Bạn cần phải giải thích vì sao có hình cầu ấy nhỉ
  1 Tháng tư 2018
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Không! Ý tớ hỏi là bể nước với bể dầu kia!
  Mà tại sao lại khoá topic nhỉ?
  1 Tháng tư 2018
 4. Trương Thanh Vũ
  Trương Thanh Vũ
  Ấy bể nước thôi cậu đọc kĩ đề lại giúp mình
  1 Tháng tư 2018
 5. Trương Thanh Vũ
  Trương Thanh Vũ
  Còn ở trên mình nói dầu là mình đánh nhầm đấy không phải dầu mà là đều :D
  1 Tháng tư 2018
 6. Trương Thanh Vũ
  1 Tháng tư 2018
 7. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Thì thế, tớ tưởng có hai bể?!
  1 Tháng tư 2018
-->