Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. tôi là ai?
  tôi là ai?
  nhớ bạn trên ghê
  1 Tháng tư 2018
 2. Đức Nhật
  1 Tháng tư 2018
 3. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ko b bạn này có p cái bạn ttm... gì đó k
  1 Tháng tư 2018
 4. Đức Nhật
  Đức Nhật
  nick me
  1 Tháng tư 2018
-->