Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Không phải đâu >< Bạn nào ý ??
  1 Tháng tư 2018
 2. H.Bừn
  H.Bừn
  Chee nó ứ xinh như vậy đâu :>
  1 Tháng tư 2018
 3. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Thật là lạ >< Cho t xin in4 đi nào ?
  1 Tháng tư 2018
 4. H.Bừn
  H.Bừn
  :> ny t ..t giấu ...ai cho mà xin :>
  1 Tháng tư 2018
 5. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Cho t đi mà ><
  1 Tháng tư 2018
 6. H.Bừn
  H.Bừn
  liu liu ..không nhé
  1 Tháng tư 2018
 7. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Cho không ?? Lần cuối ^
  1 Tháng tư 2018