Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Dây,vừa thi dã ngai về,mẹt vc
  1 Tháng tư 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Thung Nham chỗ kua hả
  1 Tháng tư 2018
 3. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ko c,là cốc hồ nui cốc
  1 Tháng tư 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Wow xa quá
  1 Tháng tư 2018
 5. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  t có bt nè nhưng trg k đi tham quan
  1 Tháng tư 2018
 6. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Thế à,trg bọn tlp 8 đi r
  1 Tháng tư 2018
 7. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Thung Nham chỗ m đúng k
  1 Tháng tư 2018