Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Ngốc

 1. lưu Thu Hà's
  30 Tháng ba 2018
 2. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  e có hok đội tuyển k
  30 Tháng ba 2018
 3. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  e k ạ
  30 Tháng ba 2018
 4. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  c hok 8a vs mai đó nhưng c cx k bt e
  30 Tháng ba 2018
 5. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  c tên j ak
  30 Tháng ba 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  chị ý tên lan anh
  lớp trưởng lớp chị đóa
  19 Tháng tư 2018
 7. lưu Thu Hà's
  20 Tháng tư 2018
-->