Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Băng Nguyễn

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Đề khó lắm hả bạn?
  30 Tháng ba 2018
 2. Thiên Băng Nguyễn
  Thiên Băng Nguyễn
  uk đã khó mà đề viết văn vs câu hỏi ko ăn nhập j tới nhau luôn
  30 Tháng ba 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  À quên anh. ^^
  30 Tháng ba 2018
 4. Thiên Băng Nguyễn
  30 Tháng ba 2018
-->