Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Uk. hì hì ^^
  29 Tháng ba 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  em nói thật nhs.
  nhìn từ xa sao em thấy giống trẻ con lắm ạ
  29 Tháng ba 2018
 3. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  14t trẻ con mà ^^
  29 Tháng ba 2018
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  bỗng dưng em thấy mình ''già''
  29 Tháng ba 2018
 5. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  sao già
  29 Tháng ba 2018
 6. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  đoán thế ạ
  em đứng với mẹ mà họ gọi là chị em
  trong khi mẹ em đã gần 40
  29 Tháng ba 2018
-->