Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Hoàng NguyễnX
  Hoàng NguyễnX
  chào cậu
  28 Tháng ba 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  bạn sinh 2k3 ạ
  28 Tháng ba 2018
 3. Hoàng NguyễnX
  Hoàng NguyễnX
  ukm còn bạn
  28 Tháng ba 2018
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  em ít hơn 1tạ
  em 2k4
  28 Tháng ba 2018
 5. Hoàng NguyễnX
  Hoàng NguyễnX
  2k4 mà giỏi văn v á +_+ thần thượng ghê...
  28 Tháng ba 2018
 6. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  bình thường mà chị
  28 Tháng ba 2018
 7. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  à mà khoan ..em nên gọi là chị hay anh ạ?
  28 Tháng ba 2018
 8. Hoàng NguyễnX
  Hoàng NguyễnX
  gọi anh đi. ảnh này là của 1 cô bạn thân của a thui.
  28 Tháng ba 2018
 9. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  28 Tháng ba 2018
 10. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  tưởng là chị chứ
  28 Tháng ba 2018
 11. Hoàng NguyễnX
  Hoàng NguyễnX
  còn em là nam hay nữ
  28 Tháng ba 2018
-->