Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Qua đâu e?
  26 Tháng ba 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  trường em đi anh em đón anh chơi
  anh lớp mấy nhỉ ?
  26 Tháng ba 2018
 3. Nhật Linh 2k3
  26 Tháng ba 2018
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  đi anh xuống em chơi zui
  26 Tháng ba 2018
 5. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  A ko có tg
  26 Tháng ba 2018
 6. ARMY's BTS
  27 Tháng ba 2018
-->