Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi YI ARMY

 1. Uchiha Sasuke
  26 Tháng ba 2018
 2. YI ARMY
  YI ARMY
  Bias ai đó
  27 Tháng ba 2018
 3. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  Suga, and you
  2 Tháng tư 2018
 4. YI ARMY
  YI ARMY
  V_ Bwi
  2 Tháng tư 2018
 5. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  ò, ship VKook ko
  5 Tháng tư 2018
 6. YI ARMY
  YI ARMY
  yet, đây
  6 Tháng tư 2018
 7. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  me too
  6 Tháng tư 2018
 8. YI ARMY
  YI ARMY
  he
  9 Tháng tư 2018
-->