Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. lưu Thu Hà's
  24 Tháng ba 2018
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  chào hỏi lm wen
  24 Tháng ba 2018
 3. lưu Thu Hà's
  24 Tháng ba 2018
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  bạn lp mấy ? ở đâu vj tên đẹp lắm
  24 Tháng ba 2018
 5. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  lớp 7 ở HY
  24 Tháng ba 2018
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hưng yên hả há há mình hà nam
  24 Tháng ba 2018
 7. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  B nhiêu tuổi
  24 Tháng ba 2018
 8. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hí hí = tuổi nhem
  24 Tháng ba 2018
 9. lưu Thu Hà's
  24 Tháng ba 2018
 10. tôi là ai?
  tôi là ai?
  chế có vẻ k thích tui nhe
  24 Tháng ba 2018
 11. lưu Thu Hà's
 12. tôi là ai?
  tôi là ai?
  oki lp 7 hả bé ..à lên wall đọc tus đầu vote cho cj nha ..đợi tí cj lm đã
  24 Tháng ba 2018
-->