Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. Detulynguyen
  Detulynguyen
  Công thức hc: Na2SOx
  khối lượng hc=3,78g
  ta có M=m.n =>x=3
  24 Tháng ba 2018
 2. Quang Trungg
  Quang Trungg
  chi tiết hộ e
  24 Tháng ba 2018
 3. Detulynguyen
  Detulynguyen
  thành phần Na,S,O nên chỉ có thể là Na2SO3 hoặc Na2SO4 nên gọi công thức là Na2SOx
  mhợp chất=mO+mNa+ms=3,78g
  M=m.n
  <=>(23.2+32+16x)0,03=3,78
  -----> x=3
  --->hợp chất............
  24 Tháng ba 2018
 4. Quang Trungg
  Quang Trungg
  vâng
  giúp e thêm
  Tìm thể loại văn học thể hiện túi khôn của nhân dân ta
  24 Tháng ba 2018
 5. Detulynguyen
  Detulynguyen
  văn, sử, địa mình bó tay
  24 Tháng ba 2018
 6. Quang Trungg
  Quang Trungg
  e lớp 8
  24 Tháng ba 2018
 7. Detulynguyen
  Detulynguyen
  mình thấy bạn giải bt 10 cũng hay lắm
  24 Tháng ba 2018
 8. Quang Trungg
  Quang Trungg
  đâu ạ
  25 Tháng ba 2018
 9. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  @Detulynguyen Anh phức tạp vấn đề lên sao? Gọi CTTQ của hợp chất là $Na_xS_yO_z$ rồi x:y:z là xong. @Jotaro Kujo anh hỏi bài này?
  2 Tháng tư 2018
 10. Detulynguyen
  Detulynguyen
  Giải hay lắm bạn ạ.
  2 Tháng tư 2018