Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi quyettoan0123

 1. tôi là ai?
  tôi là ai?
  đập chùn chuồn
  23 Tháng ba 2018
 2. quyettoan0123
  quyettoan0123
  đập gián cũng chẳng hết bùn
  24 Tháng ba 2018
 3. quyettoan0123
  quyettoan0123
  không phải gián mà là chùn chuồn
  24 Tháng ba 2018
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  haha quan trọng là buồn cỡ nào
  24 Tháng ba 2018
 5. quyettoan0123
  quyettoan0123
  có mấy mức dộ?
  25 Tháng ba 2018
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  nhieuf lắm ..aha chế lp mấy
  25 Tháng ba 2018