Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Fang Đậu Hũ 141
  Fang Đậu Hũ 141
  Thật ra là Fang Toufu nhưng đổi thành Đậu Hũ :))
  23 Tháng ba 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  23 Tháng ba 2018
 3. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  bạn bao nhiêu tuổi v
  23 Tháng ba 2018
 4. Fang Đậu Hũ 141
  Fang Đậu Hũ 141
  13 tuổi. Mình sinh 2005
  24 Tháng ba 2018
 5. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  oh
  tớ đây sinh 2k4
  25 Tháng ba 2018
-->