Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. stellaphamvy
  stellaphamvy
  là tự chụp , ảnh của mk
  23 Tháng ba 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  bạn đến Pháp rồi à
  23 Tháng ba 2018
 3. stellaphamvy
  stellaphamvy
  ko có đây là mô hình thu nhỏ của tháp ở Long An đấy
  24 Tháng ba 2018
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  trách gì nhìn không giống cho lắm
  mà bạn bao nhiêu tuổi
  24 Tháng ba 2018
 5. stellaphamvy
  24 Tháng ba 2018
 6. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  thế ''nhok'' ít tuổi hơn rồi
  25 Tháng ba 2018
 7. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  mị đây 2k4 nhé
  25 Tháng ba 2018
 8. stellaphamvy
  stellaphamvy
  ok em nhỏ hơn
  25 Tháng ba 2018
 9. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
-->