Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. tạ khánh linhh
  tạ khánh linhh
  pao tủi?
  22 Tháng ba 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  22 Tháng ba 2018
 3. tạ khánh linhh
  tạ khánh linhh
  thì có lm thao đâu, gọi đây là chị thoi là đc roi, mà đừng gọi chị, gọi e ý, gọi chị thấy mik gà lúm! :D
  22 Tháng ba 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  22 Tháng ba 2018
 5. tạ khánh linhh
  tạ khánh linhh
  :p gọi e nhé, e ko mún già trước tủi đau!
  22 Tháng ba 2018
 6. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Vậy giờ bé xưng hô thế nào với chị :D
  22 Tháng ba 2018
-->