Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. matheverytime
  matheverytime
  hehe lâu qué hehe
  22 Tháng ba 2018
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  uk giờ t chỉ thích ngắm hk mai thôi
  22 Tháng ba 2018
 3. matheverytime
  22 Tháng ba 2018
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ko lm gì cả ko on giải bài hehe
  22 Tháng ba 2018
 5. matheverytime
  matheverytime
  ukm hehe
  22 Tháng ba 2018
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  nhớ tui k
  22 Tháng ba 2018
-->