Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Ngô Thị Thảo LInh
  Ngô Thị Thảo LInh
  em ở Quảng TRị chị
  19 Tháng ba 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  bà chị hình như cũng ở đó
  em ở vùng nào
  20 Tháng ba 2018
 3. Ngô Thị Thảo LInh
  Ngô Thị Thảo LInh
  Bà chị ở đâu vậy? em ở Vĩnh Linh
  20 Tháng ba 2018
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  hình như là ở triệu hải
  20 Tháng ba 2018
 5. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
-->