Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kim Thừa Quân

 1. ctg357
  ctg357
  không sai mà
  18 Tháng ba 2018
 2. ctg357
  ctg357
  Cho quy luật có viết thế này : """Trong trường hợp nghĩa tiếng Việt dài (từ 11 chữ cái trở lên), được phép đặt từ tiếng Anh có số chữ cái bằng số tiếng"""
  18 Tháng ba 2018
 3. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  3 cmt mới đến phiên mình nhé
  18 Tháng ba 2018
 4. ctg357
  ctg357
  Nhiều hơn 3 rồi mà
  18 Tháng ba 2018
-->