Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhọ cute

 1. tôi là ai?
  tôi là ai?
  phim gì đấy
  25 Tháng ba 2018
 2. Nhọ cute
  Nhọ cute
  yêu em từ cái nhìn đầu tiên
  26 Tháng ba 2018
 3. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ơ chiếu trên ti vi?
  26 Tháng ba 2018
 4. Nhọ cute
  Nhọ cute
  ừ thứ 2-thứ 6 htv3 21h
  26 Tháng ba 2018
 5. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  Hự Yang Yang
  2 Tháng tư 2018
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  quay lại avatra cũ há há
  2 Tháng tư 2018
 7. Nhọ cute
  Nhọ cute
  2 Tháng tư 2018
 8. tôi là ai?
  tôi là ai?
  vừa nãy ngồi máy tính thấy đc cái avata này nè ..càng nhìn càng thích nên đổi lại thôi há há..nhưng đẹp mà..chế cx đổi đi hid hid
  2 Tháng tư 2018
 9. Nhọ cute
  Nhọ cute
  chế đổi cái khác mê hơn cơ , đợi đấy kkk
  2 Tháng tư 2018
 10. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hí hí đợi đei
  2 Tháng tư 2018
 11. Nhọ cute
  Nhọ cute
  rồi đấy , mê ly chưa
  2 Tháng tư 2018
 12. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hí hí anh <3 mở mắt
  2 Tháng tư 2018
 13. Nhọ cute
  Nhọ cute
  kkk đổi đi đổi đi
  2 Tháng tư 2018
 14. tôi là ai?
  tôi là ai?
  oki dổi cái giống mi luôn
  2 Tháng tư 2018
 15. tôi là ai?
  tôi là ai?
  tối tí nữa đổi
  2 Tháng tư 2018
 16. Nhọ cute
  2 Tháng tư 2018
-->