Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Võ Hà Trang

 1. khuattuanmeo
  khuattuanmeo
  là sao, I don't get it
  18 Tháng ba 2018
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Tức là giờ em mới biết!
  19 Tháng ba 2018
 3. khuattuanmeo
  khuattuanmeo
  "Quy thuận" tức là sao>>> ý là việc làm mod á
  19 Tháng ba 2018
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Ngôn từ của em hơi có vđ, tức là anh chỉ thuộc về box Anh thôi!
  19 Tháng ba 2018
 5. khuattuanmeo
  khuattuanmeo
  bị miễn nhiệm box Văn, haha
  19 Tháng ba 2018
 6. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Tham vừa thôi chứ!
  20 Tháng ba 2018
 7. khuattuanmeo
  khuattuanmeo
  tham????
  20 Tháng ba 2018
 8. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Chứ sao nữa ... là tham công tiếc việc ấy!
  20 Tháng ba 2018
 9. ngchau2001
  ngchau2001
  từ 26 tháng 2 đến giờ??
  chắc mỗi e nhận ra ngay từ đầu nhỉ?
  22 Tháng ba 2018
 10. khuattuanmeo
  khuattuanmeo
  Just only you @ngchau2001
  Or other people may know, but it not their mind, so they don't say :))))
  22 Tháng ba 2018
 11. ngchau2001
  ngchau2001
  ồ.......
  22 Tháng ba 2018
 12. Nguyễn Võ Hà Trang
  26 Tháng ba 2018
 13. ngchau2001
  26 Tháng ba 2018
-->