Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Linh Chii

 1. H.Bừn
  H.Bừn
  ha ha ....... ko nhịn cười đc thành ra vậy
  15 Tháng ba 2018
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Giống một thằng ở đây vc luôn ><
  15 Tháng ba 2018
 3. H.Bừn
  H.Bừn
  ha ha ...thôi t lấy ảnh m làm avt đây .... à mày thấy ẻm trong ảnh ntn :<
  15 Tháng ba 2018
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  T lạy m >< Ảnh đấy mặt t giống phê lá đu đủ ><
  15 Tháng ba 2018
 5. H.Bừn
  H.Bừn
  :< xinh hết :)))))))))))))))))))))
  Thì m bảo mặt t phê cần mà
  15 Tháng ba 2018
 6. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Xấu -_- Xóa đi
  15 Tháng ba 2018
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  15 Tháng ba 2018
 8. H.Bừn
  H.Bừn
  yessssss.......Chee xinh đúng không mậy
  15 Tháng ba 2018
 9. Thiên Thuận
  15 Tháng ba 2018
 10. H.Bừn
  H.Bừn
  rước nó về đi :<
  15 Tháng ba 2018
 11. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Rước đi ><
  15 Tháng ba 2018
 12. H.Bừn
  H.Bừn
  nhớ đấy ...m mà theo anh nào khác t diết :>
  15 Tháng ba 2018
 13. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Đố ... T sắp theo rồi ><
  15 Tháng ba 2018
 14. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  diết online ư
  18 Tháng ba 2018
 15. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Diết onl cho nó sang
  18 Tháng ba 2018
 16. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  t lấy ảnh m làm avatar nhé chi
  18 Tháng ba 2018
 17. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Thôi .. .cho t xin >< T không muốn lổi tiếng
  @trần công minh Thay ảnh khác đi ><
  19 Tháng ba 2018
 18. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  T thích m nt cơ... Haha
  19 Tháng ba 2018
 19. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  T thích m nt cơ... Haha
  19 Tháng ba 2018
 20. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  T thích m nt cơ... Haha
  19 Tháng ba 2018
 21. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Con rồ ... m có thể chỉ đăng 1 cái thay vì 3 cái như vậy
  19 Tháng ba 2018
 22. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  t thích thế,,,ahihi...tôi nay t sẽ troll m
  22 Tháng ba 2018
-->