Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chết vì Sinh

 1. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  13 Tháng ba 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  này sao bạn dùng
  C. will have played
  vậy
  giải thích cho mình hiểu được không
  13 Tháng ba 2018
 3. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  ???? đại í mà
  13 Tháng ba 2018
 4. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  với lại cái này có khoảng thời gian tương lai nên dùng tương lai hoàn thành là tốt nhất. đây là ý kiến của đứa zốt anh nên xin đừng phán xét!!!
  13 Tháng ba 2018
-->