Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Linh Chii

 1. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  m nghe bài hát này chưa chi
  14 Tháng ba 2018
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Đã thấy nhưng chưa nghe ><
  14 Tháng ba 2018
 3. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  ko hay...
  14 Tháng ba 2018
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Hình như của karik vs ai đó ...
  14 Tháng ba 2018
 5. Anhnguyen252003
  14 Tháng ba 2018
-->