Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  T là j?
  7 Tháng ba 2018
 2. Dương Thảoo
  7 Tháng ba 2018
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Bakư ?
  7 Tháng ba 2018
 4. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Sao ko là bún kua
  Nó có nghĩa j cơ?
  BNP à?
  7 Tháng ba 2018
 5. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Nghĩa là pp
  7 Tháng ba 2018
 6. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ngủ à?
  Sớm ghê
  7 Tháng ba 2018
 7. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Nnmđ,t lm bt
  7 Tháng ba 2018
 8. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Hee chăm v
  8 Tháng ba 2018
 9. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ề có mỗi cái BD mà lâu thế
  8 Tháng ba 2018
-->