Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thuỳ Chi Joly

 1. Dora9528
  Dora9528
  6 Tháng ba 2018
 2. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  chaf đi làm bánh chụp đc mấy cái ảnh đó
  8 Tháng ba 2018
 3. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Ha. tranh thủ mak
  8 Tháng ba 2018
 4. Dora9528
  Dora9528
  May không bị thầy phát hiện
  9 Tháng ba 2018
 5. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Phát hiện chi e
  9 Tháng ba 2018
 6. NTD Admin
  NTD Admin
  Ông Trung phát hiện mất máy luôn đó chị
  29 Tháng ba 2018
 7. Dora9528
  Dora9528
  Đem máy đến truờnà
  29 Tháng ba 2018
 8. NTD Admin
  NTD Admin
  chị ấy đem đến bữa làm bánh
  29 Tháng ba 2018