Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Giang Thủy Tiên 2k5

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  5 Tháng ba 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Buku là gấu cô - ô -la ?
  5 Tháng ba 2018
 3. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Buku nghĩa đen luôn
  5 Tháng ba 2018
 4. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  chắc ý nó ns m là buku ngu ngốc... thảo hâm ạ
  5 Tháng ba 2018
 5. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  5 Tháng ba 2018
 6. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Mà có chuyện j cơ?
  5 Tháng ba 2018
 7. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  cơ mà buku là j thế
  5 Tháng ba 2018
 8. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Là buku
  Nghĩa đen luôn
  5 Tháng ba 2018
 9. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  đệch...sao bọn m bảo t buku
  5 Tháng ba 2018
 10. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  cơ mà...nghĩa đen buku là j
  5 Tháng ba 2018
 11. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Bí danh hay vc ra còn đòi
  5 Tháng ba 2018
 12. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Là buku
  5 Tháng ba 2018
 13. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Baka cứ như ...
  5 Tháng ba 2018
 14. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Nàm thao?
  5 Tháng ba 2018
 15. Dương Thảoo
 16. Dương Thảoo
  5 Tháng ba 2018
 17. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  À baka hiểu theo nghĩa ciu là đồ ngốc
  5 Tháng ba 2018
 18. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  T bt mà thả nào chửi suốt
  5 Tháng ba 2018
 19. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  đm bọn m...cho t yên tĩnh học bài cái coi... = ='
  5 Tháng ba 2018
 20. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  t còn quyền của buku
  5 Tháng ba 2018
 21. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  mà buku là j
  5 Tháng ba 2018
 22. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  ngu ngoc dm
  5 Tháng ba 2018
 23. Dương Thảoo
  5 Tháng ba 2018
 24. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  t tưởng baka ms là ngu ngốc
  5 Tháng ba 2018
 25. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  dm =.= NGỦ
  5 Tháng ba 2018
 26. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  đm...t đang sleep đây
  5 Tháng ba 2018
 27. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  sr t bảo m tên tiên vs tmod Sinh r
  5 Tháng ba 2018
 28. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  tmod sinh ....haha
  6 Tháng ba 2018
 29. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Tmod ......
  6 Tháng ba 2018
 30. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Ngây thơ vch ý
  6 Tháng ba 2018
-->