Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  THẤY CÁI TUS QUÁ BAKA NÊN LIKE
  Chưa tắt caps
  5 Tháng ba 2018
 2. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Cj em chớ nhở?
  5 Tháng ba 2018
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  A.e chứ ! Baka is?
  5 Tháng ba 2018
 4. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  GG dịch
  Đấy coan Thư trình j
  5 Tháng ba 2018
 5. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  girl (nhìn tên là bt)
  5 Tháng ba 2018
 6. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Theo qtắc thần thái thì ngta nhìn gtính trc đấy m
  5 Tháng ba 2018
 7. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Đúng ban em cx tên N.Linh =) girl
  5 Tháng ba 2018
 8. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Nhìn vào gtính..............
  =.=
  5 Tháng ba 2018
 9. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Nam ơ a.e ốt
  5 Tháng ba 2018
 10. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Đấy,đến baka nó còn biết
  5 Tháng ba 2018
 11. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  baka là gì buku đâu ta ?
  5 Tháng ba 2018
 12. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  GG dịch đi
  Buku chắc off r
  5 Tháng ba 2018
 13. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Ko ra =.= Baka là j GG ko đủ trình dịch
  5 Tháng ba 2018
 14. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Tiếng nhật
  5 Tháng ba 2018
 15. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  baka là ngu ngốc m ạ
  5 Tháng ba 2018
-->