Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kim Thừa Quân

 1. JinMin Young
  JinMin Young
  uh, mình là Wannable nè ~~
  26 Tháng tư 2018
 2. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  bias Ong?
  26 Tháng tư 2018
 3. JinMin Young
  JinMin Young
  chính nó :v
  26 Tháng tư 2018
 4. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  mình Lâm :D
  26 Tháng tư 2018
 5. JinMin Young
  JinMin Young
  hjhj... Ns thật t thích tất :v
  26 Tháng tư 2018
 6. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  chuẩn =))) bạn có fan lai không? :v
  26 Tháng tư 2018
 7. JinMin Young
  JinMin Young
  trong IPU dance ver nà, Lâm mặc đồ con cua hở, mà cạp cạp 2 cái càng. Chộ ôi, cute vô đối @@
  26 Tháng tư 2018
 8. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  yepp ==' nhìn khó thở chết ý
  26 Tháng tư 2018
 9. JinMin Young
  26 Tháng tư 2018
 10. Kim Thừa Quân
  Kim Thừa Quân
  t thích Ong cực :v cứ hài hài ngố ngố phát đau bụng ý
  26 Tháng tư 2018
 11. JinMin Young
  JinMin Young
  uh, cáy đoạn giới thiệu : Ong ko phải Hong... j j đó hay nà
  26 Tháng tư 2018
-->