Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi htytutat

 1. chi254
  chi254
  hk hành chi chưa??
  4 Tháng ba 2018
 2. htytutat
  htytutat
  hk chi
  4 Tháng ba 2018
 3. htytutat
  htytutat
  đưa vở ra rồi ngồi ri luôn
  4 Tháng ba 2018
 4. chi254
  chi254
  hóa + văn chi
  P/s :răng mà m giống t rứa ?
  4 Tháng ba 2018
 5. chi254
  chi254
  Ngày ni làm ko?
  4 Tháng ba 2018
 6. htytutat
  htytutat
  làm cả ngày
  4 Tháng ba 2018
 7. chi254
  chi254
  mấy đứa đi ?
  4 Tháng ba 2018
 8. chi254
  chi254
  xong chưa?
  4 Tháng ba 2018
 9. htytutat
  htytutat
  xong mô
  4 Tháng ba 2018
 10. htytutat
  htytutat
  tuần sau làm tiếp
  4 Tháng ba 2018
 11. chi254
  chi254
  rứa đc chi rồi?
  mà mấy ng làm?
  4 Tháng ba 2018
 12. chi254
  chi254
  uk^^
  4 Tháng ba 2018
 13. htytutat
  htytutat
  4 tên làm
  4 Tháng ba 2018
 14. htytutat
  htytutat
  mị,chi b,mạnh,thắng
  4 Tháng ba 2018
 15. chi254
  chi254
  Chi b về sớm rứa hả?
  Tưởng chiều ni ms về ?
  4 Tháng ba 2018
-->