Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mộc Hạ Nhii

 1. htytutat
  htytutat
  ^^ đoán ik...kakaka
  3 Tháng ba 2018
 2. Mộc Hạ Nhii
  Mộc Hạ Nhii
  Chi bấy bì
  3 Tháng ba 2018
 3. htytutat
  htytutat
  nhầm to ....nick bé Loan á ^^
  3 Tháng ba 2018
 4. Mộc Hạ Nhii
  Mộc Hạ Nhii
  à...Loan bấy bì à???
  3 Tháng ba 2018
 5. chi254
  chi254
  uk ...cơ mà khi nớ là t onl nick Loan^^
  3 Tháng ba 2018
 6. Mộc Hạ Nhii
  Mộc Hạ Nhii
  t cụng biết rứa
  3 Tháng ba 2018
 7. chi254
  chi254
  uk^^
  3 Tháng ba 2018
 8. htytutat
  htytutat
  còn #Mộc Hạ Nhii là đứa nào zị
  4 Tháng ba 2018
 9. chi254
  chi254
  bn Thư á ...m cx onl hả ?
  4 Tháng ba 2018
 10. chi254
  chi254
  Ở đây nếu muốn tag thì dùng @ nhé bé @htytutat ^^
  P/s :Khác fb á^^
  4 Tháng ba 2018
 11. htytutat
  htytutat
  dạ bé nhớ dồi
  4 Tháng ba 2018
 12. chi254
  chi254
  uk ^^
  4 Tháng ba 2018
 13. chi254
  chi254
  4 Tháng ba 2018
 14. htytutat
  htytutat
  chào mệ đi nhe
  4 Tháng ba 2018
 15. chi254
  chi254
  Thủy off rồi
  4 Tháng ba 2018
-->