Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  t ko đổi nhá...cho m 30s ns lại
  2 Tháng ba 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  xóa tus fb Gp đi oke
  2 Tháng ba 2018
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  nghe chưa
  2 Tháng ba 2018
 4. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  m chửi t nx t đăng đấy....ko phải thế :v
  3 Tháng ba 2018
 5. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  xóa chưa ;==
  3 Tháng ba 2018
 6. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  m chửi t nx t k xóa luôn...ns câu nx xem :v
  3 Tháng ba 2018
 7. Dương Thảoo
  3 Tháng ba 2018
-->