Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Uyên Nhii

 1. Ngô Ánh_11
  Ngô Ánh_11
  Chào em!
  1 Tháng ba 2018
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  chào chị ạ
  chị ở đâu :)
  1 Tháng ba 2018
 3. Ngô Ánh_11
  Ngô Ánh_11
  Chị ở Nghệ An
  1 Tháng ba 2018
 4. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  vâng chị
  1 Tháng ba 2018
-->