Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhật Linh 2k3

 1. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  1 từ thôi : nờ-gờ-u
  1 Tháng ba 2018
 2. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Đánh vần sai,phải là En-Gi-U
  1 Tháng ba 2018
 3. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  ý...sao nờ lại là en ... gờ là gi à..
  1 Tháng ba 2018
 4. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Dịch tiếng anh
  Lp 1 hk cái này r đấy
  1 Tháng ba 2018
 5. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  em đây nhảy lớp lên lớp 7 nên chưa học lớp 1 bác ạ :)
  1 Tháng ba 2018
 6. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Vc
  Chắc hồi mẫu giáo biết 1x1=1 nên gv cho lên thẳng
  1 Tháng ba 2018
 7. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  ko...em tính đc 111....11111 x 0 = 0 nên gv cho lên thẳng lớp 12 nhưng em rút xuống lớp 7 bác ạ
  1 Tháng ba 2018
 8. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ok,best khiêm tốn off năm
  Nhưng chắc bị đúp nên ms 13 tuổi ấy j
  1 Tháng ba 2018
 9. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  đâu...ms 12...chưa sn mà :)
  1 Tháng ba 2018
 10. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Tính cả tuổi mụ
  1 Tháng ba 2018
 11. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  mụ già á...bác chê em già à...êm ms 12 mà :((
  1 Tháng ba 2018
 12. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Móe
  Dân TP có khác
  làm sao hiểu được mí cái này
  Mà ở trên HN sướng lắm nhỉ?
  Mà thôi,nnmđ nhé e
  A ngủ trc
  1 Tháng ba 2018
 13. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  ờ...ngủ đi...mơ đừng đẹp
  1 Tháng ba 2018
-->