Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhật Linh 2k3

 1. Blue Plus
  Blue Plus
  End game
  27 Tháng hai 2018
 2. Nhật Linh 2k3
  27 Tháng hai 2018
 3. Blue Plus
  Blue Plus
  Symphony
  27 Tháng hai 2018
 4. Nhật Linh 2k3
  27 Tháng hai 2018
 5. Blue Plus
  Blue Plus
  How long
  27 Tháng hai 2018
 6. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  That's what i like
  27 Tháng hai 2018
 7. Blue Plus
  Blue Plus
  Attention
  27 Tháng hai 2018
 8. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  All fall down
  27 Tháng hai 2018
 9. Blue Plus
  Blue Plus
  Shape of you
  27 Tháng hai 2018
 10. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  We don't talk any more
  27 Tháng hai 2018
 11. Blue Plus
  Blue Plus
  Perfect
  27 Tháng hai 2018
 12. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  24k magic
  27 Tháng hai 2018
 13. Blue Plus
  Blue Plus
  Too good at goodbyes
  28 Tháng hai 2018
 14. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Dust till down
  28 Tháng hai 2018
 15. Blue Plus
  Blue Plus
  Dive
  28 Tháng hai 2018
 16. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Gucci gang
  28 Tháng hai 2018
 17. Blue Plus
  Blue Plus
  Galway Girl
  28 Tháng hai 2018
 18. Nhật Linh 2k3
  28 Tháng hai 2018
 19. Blue Plus
  Blue Plus
  Blank space
  28 Tháng hai 2018
 20. s2no12k3
  s2no12k3
  invincible
  28 Tháng hai 2018
 21. Giang Thủy Tiên 2k5
  1 Tháng ba 2018
-->