Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Nhìu người quá,ko biết tag ai
  Tag đại v
  25 Tháng hai 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Sao lại là ta ?
  25 Tháng hai 2018
 3. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Tag đại
  25 Tháng hai 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  M tag thé có đứa ghen chết ta đấy
  25 Tháng hai 2018
 5. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Thế cho nó cay :))
  Thế ms vui
  25 Tháng hai 2018
 6. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  T tag lại hộ m rùi :) a.e tốt mà xem đi
  25 Tháng hai 2018
 7. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ae tốt sửa r
  25 Tháng hai 2018
 8. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  M k cần tag vì t tag hộ r .. khỏi ẩn
  25 Tháng hai 2018
-->