Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. jiiseong
  jiiseong
  annyeong ! ~~
  25 Tháng hai 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  giới thiệu đi bạn
  25 Tháng hai 2018
 3. jiiseong
  jiiseong
  mình là thư, 2003 , nhưng mà bạn cứ gọi mình là sú đi cho thân mật hí hí :)))))
  25 Tháng hai 2018
 4. jiiseong
  jiiseong
  mình ở hcm ấy :))) bạn ở đâu ?.-.
  25 Tháng hai 2018
 5. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  mk là BO 2k4 bias V
  25 Tháng hai 2018
 6. jiiseong
  jiiseong
  mặc dù bạn nhỏ mình 1 tuổi á cơ mà cứ gọi là mày tao hoặc tên đi ha :)))
  25 Tháng hai 2018
 7. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  = tên ạ
  25 Tháng hai 2018
 8. jiiseong
  jiiseong
  gọi là bo và sú ấy :)
  25 Tháng hai 2018
 9. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  vâng Sú
  25 Tháng hai 2018
-->