Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Narumi04

 1. View previous comments
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ờ thì #Na dễ thương sẵn rồi :))
  25 Tháng hai 2018
 3. Narumi04
  Narumi04
  Ừa, nhưng t hỏi con gái giỏi Anh thôi chứ có phải nói ai đâu mà :vv
  25 Tháng hai 2018
 4. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  @ARMY's BTS Chị Bo ơi, anh Thuận ngoại tình nek!!!
  @Asuna Yuuki : Chị Bo bị anh Thuận bỏ rơi kìa ...
  25 Tháng hai 2018
 5. Thiên Thuận
  25 Tháng hai 2018
 6. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  ơ, chị Bo bị bỏ rơi sao @Asuna Yuuki Ri chả nói j vậy ...
  25 Tháng hai 2018
 7. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  ?????????????????????
  25 Tháng hai 2018
 8. Thiên Thuận
  25 Tháng hai 2018
 9. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  25 Tháng hai 2018
 10. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Kêu Hà Trang vào làm gì thế?
  Có kêu cũng k nhận tb đâu ^v^
  25 Tháng hai 2018
 11. Thiên Thuận
  25 Tháng hai 2018
 12. ĐứcNhật!
  25 Tháng hai 2018
 13. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Em ko im âu =))
  25 Tháng hai 2018
 14. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  25 Tháng hai 2018
 15. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Em rể nói nhiều ghê
  25 Tháng hai 2018
 16. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Ớ... Chị dâu để anh rể ngoại tềnh với Na à...
  25 Tháng hai 2018
 17. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Em quậy vì anh dám ngoại tình với chị Po
  25 Tháng hai 2018
 18. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  25 Tháng hai 2018
 19. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Ớ... hỏi chấm?
  25 Tháng hai 2018
 20. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Sao là chị dâu ?
  25 Tháng hai 2018
 21. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Bận học rồi nên quậy không được , chứ không phải là ngoan hiền đâu nha :))
  25 Tháng hai 2018
 22. Nguyễn Võ Hà Trang
  25 Tháng hai 2018
 23. ĐứcNhật!
  25 Tháng hai 2018
 24. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  gọi là cj vk nhe
  25 Tháng hai 2018
 25. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  dạ... Thưa anh vợ
  25 Tháng hai 2018
 26. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  á... t bị lừa ư :3 sao lại là vk ???
  25 Tháng hai 2018
 27. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  25 Tháng hai 2018
 28. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  anh thuận khen Ri đẹp
  25 Tháng hai 2018
 29. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  em ghen à Nhật ?
  25 Tháng hai 2018
 30. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  ớ... Em đâu có, có đưa khác rồi mà -.-
  25 Tháng hai 2018
 31. Thiên Thuận
  25 Tháng hai 2018
 32. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Câu hỏi đâu anh
  25 Tháng hai 2018
 33. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Tus trên của Hà Trang đấy
  25 Tháng hai 2018
 34. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  Ở trên trả lời rồi mà...
  Đổi Ri - > Na nhé
  25 Tháng hai 2018
 35. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  đồ chăng hoa
  25 Tháng hai 2018
 36. Thiên Thuận
  25 Tháng hai 2018
 37. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  #Na xem này, #Na vừa mới không thăm wall mà đã ra thế này rồi nè!
  25 Tháng hai 2018
 38. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  No Bo nói em rể mk mà
  25 Tháng hai 2018
 39. Narumi04
  Narumi04
  C h ủ t u s k h ô n g h i ể u v ụ g ì đ a n g x ả y r a t r ê n t r á i đ ấ t n à y n ữ a. M ớ i r ử a c h é n x o n g c ó 43 t h ô n g b á o l u ô n. S ậ p n o t i c o n m ấ y m á ơ i :))
  25 Tháng hai 2018
 40. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  chăn hoa là gì vậy anh dâu
  25 Tháng hai 2018
 41. ĐứcNhật!
  25 Tháng hai 2018
 42. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  chăng hoa nha ko phải chăn hoa
  25 Tháng hai 2018
 43. ĐứcNhật!
  ĐứcNhật!
  là gì vậy anh dâu
  25 Tháng hai 2018
 44. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Đ i s a o H o ả c h ơ i đ i # N a ơ i. H à n h t i n h n à y k h ô n g t h u ộ c v ề c h ú n g t a đ â u :))
  25 Tháng hai 2018
 45. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Là yêu nhiều ng cùng 1 lúc đó em rể !
  25 Tháng hai 2018
 46. Narumi04
  Narumi04
  S a o h o ả c ó n g ư ờ i n g o à i h à n h t i n h s ố n g r ồ i :3
  25 Tháng hai 2018
 47. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Có tui
  25 Tháng hai 2018
 48. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  T h ế g i ờ m ì n h đ i đ â u ?
  25 Tháng hai 2018
 49. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Đi ...
  25 Tháng hai 2018
 50. Narumi04
  Narumi04
  Đ i d i e :3
  25 Tháng hai 2018
 51. Thiên Thuận
  25 Tháng hai 2018
-->