Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đô Tiến.

 1. Kem Min
  Kem Min
  - boy này :> chính giữa . đứa trước và đứa sau cùng là ny của nhau ?
  28 Tháng hai 2018
 2. Đô Tiến.
  28 Tháng hai 2018
 3. Đô Tiến.
  Đô Tiến.
  Gửi link đi
  28 Tháng hai 2018
 4. Kem Min
-->