Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chỗ Hiền muỗi nhiều lắm à?
  22 Tháng hai 2018
 2. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Từng đàn
  22 Tháng hai 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Muỗi bay theo đàn cơ à? Ghê thật!
  Tiếng vùng miền Hiền gọi muỗi là "mọi" à?
  22 Tháng hai 2018
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Uk,gọi là "mọi"
  ngồi cả đọc sách cả xoa "chưn" (chân)
  22 Tháng hai 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Tiếng vùng miền Hiền nghe lạ tai thật!
  Sau này cập nhật stt sử dụng 2 loại tiếng luôn Hiền nhé!
  22 Tháng hai 2018
 6. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Dân mình nói nặng lắm, khó nghe
  22 Tháng hai 2018
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Dẫn link ngoài rồi Hiền nhé!
  22 Tháng hai 2018
 8. Oahahaha
  Oahahaha
  :))
  Ở đây dẫn link ngoài thoải mái các em nhé :))
  Đây là wall của thành viên mà, miễn là không quảng cáo thì em dẫn link nào cũng được nhé!
  23 Tháng hai 2018
 9. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  23 Tháng hai 2018
 10. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  23 Tháng hai 2018
 11. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  thì thuận ns nghe nghiêm túc thế là mình xóa mất r
  23 Tháng hai 2018
-->