Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Blue Plus

 1. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  có 1 sự k hiểu k hề nhẹ ... ?
  20 Tháng hai 2018
 2. Blue Plus
  Blue Plus
  T tưởng m bt giải...
  20 Tháng hai 2018
 3. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  m nghĩ thế nào cx đc...câu đc bài viết là đc r :v
  20 Tháng hai 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Nói như thật @@
  21 Tháng hai 2018
 5. Blue Plus
  Blue Plus
  Thật
  21 Tháng hai 2018
 6. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Toàn thánh bốc phét ...
  21 Tháng hai 2018
 7. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  tưởng k đc chs...m lại chém r ...
  21 Tháng hai 2018
 8. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Bỏ quen hên vc .. chieeuf t sang lấy cặp nhá
  21 Tháng hai 2018
 9. Giang Thủy Tiên 2k5
  21 Tháng hai 2018
-->